Školení Vašich zaměstnanců Tisk

skoleniMáme dlouholeté zkušennosti se školením zákazníků při dodávkách nových strojů, kdy je zákazík proškolen na používání daného stroje včetně všech funkcí a příslušenství. Zákazník je tak schopen stroj co nejefektivněji používat dle svých potřeb a není zbytečně zdržován hledáním potřebných funkcí a funkce, pro něž má stroj přímou aplikaci nenahrazoval příliš složitými alternativními postupy.

Samozřejmostí je tedy zaškolení obsluhy při dodávce (instalaci) zařízení, ovšem nabízíme možnost proškolení i kdykoli dodatečně (nové příslušenství, změna zaměstnance, použití nebo prosté osvěžení paměti apod). Tuto možnost je vhodné využívat, protože s tím jak je stroj postupně užíván, mohou vznikat i další dotazy a požadavky na pokročilejší funkce stroje.

Školení může na přání zákazníka probíhat individuálně, nebo po skupinkách zaměstnanců. U nás upřednosňujeme individuální přístup a nejraději školíme zaměstnance přímo u stroje v menších skupinkách cca 5-10ti uživatelů, tak aby bylo možné každému odpovědět na jeho otázky a poskytnout tak optimální péči při zaškolení a zárověň aby bylo možné si na stroji konkrétně vyzkošet dotazované postupy.